Vi utför...Arbeten med syror och baser tex. fluorväte, svavel, salt, salpeter samt lut.
Service på gasanläggningar, mek. och skruvarbeten.

Vi erbjuder dessa tjänster till pappersindustri, stålindustri, värmeverk, vattenverk samt kommunala anläggningar.

Vi har lång erfarenhet av:Alla typer av plastmontage/rördragning, beläggning av tankar, cisterner, golv samt golvrännor.
Arbeten med syror och baser.
Pumpar & ventiler.
Arbeten på, i och kring gasanläggningar.
Alla typer av service/montagearbeten.