KVALITETSPOLICYPå Gävleborgs PlastKemi AB strävar vi alltid efter en hög kvalitet på våra leveranser.
Vårt mål är ett långvarigt och nära samarbete med nöjda kunder.

Vår yrkesstolthet gör att vi ställer höga krav på oss själva för att kunna leverera material
och tjänster enligt våra kunders önsklemål och förväntningar.

Vi sätter alltid säkerheten främst, både för människor och egendom.

Vi väljer våra leverantörer med omsorg för att säkerhetsställa en hög kvalitet
på material vi levererar till våra kunder

Det är viktigt för oss att utföra våra uppdrag på rätt sätt och på överenskommen tid.

Du ska som kund kunna känna dig trygg med våra leveranser.

Vi utför våra uppdrag i enlighet med gällande lagar och förordningar samt branchrekommendationer.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)

Valbo 2018-08-20
Lars Rosvold - Stefan Lind - Peter Peltola

(kvalitetspolicy pdf)